Sjakk og poker

De største forskjellene mellom sjakk og poker ligger i regler, antall spillere og organisering. Det finnes både sjakk- og pokerturneringer, men disse arrangementene er ulike. I sjakkturneringer spilles det flere spill mellom to personer og vinnerne spiller mot hverandre, altså til slutt spiller de to beste spillerne om tittelen. I poker gjelder lignende regler, men det er alltid flere spillere rundt bordet samtidig.

Krever tid og innsats

Om man skal bli god i både poker og sjakk er det viktig å lære seg det grunnleggende først, og deretter legge tid og innsats i å bli god på å tolke de strategiske posisjonene. Det vil si – hvordan man lurer motstanderen. Begge spill er i utgangspunktet lette å lære, men det krever mange år med mye trening, innsats og lidenskap for å bli en virkelig god spiller. Dette gjelder både sjakk og poker.

Lik tankemåte

Fellestrekket mellom disse spillene blir dermed måten å tenke på. Man må være både strategisk, fokusert og taktisk. Selv om man i sjakk spiller brikker på et brett ut i fra definerte regler, mens man i poker samler best mulig kombinasjoner av kort på hånden, må man i begge spill lure motstanderen og gjette hva hans neste steg er. Du må være god på både logikk, matte og strategi. En viktig ferdighet er dermed å se spillet gjennom motstanderens øyne og forutse hva han vil gjøre. Du må kunne gjette hva han skal gjøre for å kunne gjøre manøvrer som setter han ut av spill. Det beste er å forvirre motspilleren slik at han selv gjør feilene. Da kan du bruke den feilen motstanderen din gjorde for å selv komme i en bedre posisjon. En slik måte å spille på krever mye trening, og det er ikke gitt at du vil lykkes de første gangene. Kanskje må du bli rundlurt et par ganger først.